ana sayfa mevzuat iletişim
mali takvim
pratik bilgiler
faydali linkler
   
 
ankete KATILIRMISINIZ.?
Sitemize nasıl ulaştınız.
Google
Gazete
Tavsiye
 
Faydalı Linkler

YASAMA VE YÜRÜTME

KAMU KURUMLARI
 T.C.Cumhurbaşkanlığı  Anayasa Mahkemesi
 Türkiye Büyük Millet Meclisi  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
 T.C.Başbakanlık  Başbakanlık Özelleştirme İdaresi
 Adalet Bakanlığı  Danıştay
 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı  Devlet İstatistik Enstitüsü
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  Devlet Malzeme Ofisi
 Çevre ve Orman Bakanlığı  Devlet Planlama Teşkilatı
 Dışişleri Bakanlığı  Dış Ticaret Müsteşarlığı
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  Emniyet Genel Müdürlüğü
 İçişleri Bakanlığı  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
 Kültür ve Turizm Bakanlığı  Gelirler Genel Müdürlüğü
 Maliye Bakanlığı  Genel Kurmay Başkanlığı
 Milli Eğitim Bakanlığı  Gümrük Müsteşarlığı
 Milli Savunma Bakanlığı  Hazine Müsteşarlığı
 Sağlık Bakanlığı  Hesap Uzmanları Kurulu
 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  KOSGEB Başkanlığı
 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  Maliye Teftiş Kurulu
 Ulaştırma Bakanlığı  Merkez Bankası
   Milli İstihbarat Teşkilatı
   Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
ODALAR VE BORSALAR  Rekabet Kurumu
 Ankara Sanayi Odası  Sayıştay
 Ankara Ticaret Odası  Sermaye Piyasası Kurulu
 İstanbul Altın Borsası  Sosyal Güvenlik Kurumu
 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
 İstanbul Sanayi Odası  Telekomünikasyon Kurumu
 İstanbul Ticaret Odası  TÜBİTAK
 Odalar ve Borsalar Birliği  Türk Patent Enstitüsü
 Türkiye Bankalar Birliği  Türkiye İş Kurumu
 Türkiye Barolar Birliği  Tütün Piyasası Denetleme Kurulu
 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu  Yargıtay Başkanlığı
 Türkiye İhracatçılar Meclisi   Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı
 Türkiye Noterler Birliği  
 Türkiye SMMM ve YMM Odaları Birliği  
 
önemli DUYURULAR
deneme ...
ersin ...
denemeee ...
Yayındayız ...
 
[Tüm duyurular]
 
 
hızlı İLETİŞİM

Adres :Yenimahalle Mektep Arkası sk. Şengüler Apt.No.2 Kat.5 D.10
Bakırköy - İSTANBUL

Tel : (0212) 660 51 12
Fax: (0212)  660 05 12
e-mail:
info@aliersinersan.com

 
 
 
 

bu site aliersinersan.com 'a aittir. site içeriği bilgilendirme amaçlıdır.